Spotkanie z Marszałkiem województwa Opolskiego

Wczoraj młodzież z naszej organizacji razem ze swoimi przyjaciółmi z województwa Opolskiego uczestniczyli w spotkaniu z Marszałkiem województwa Opolskiego Panem Andrzejem Bułą. Poruszane były różnorodne ciekawe tematy. Młodzi ludzie z Ukrainy dowiedzieli się więcej o działalności Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego, ale też mieli możliwość przedstawić organizację, pochwalić się jej osiągnięciami i podzielić planami na przyszłość.

Dziękujemy Fundacji Piastun za zorganizowanie spotkania oraz Pani Karolinie Kondrackiej za zdjęcia.

Składamy serdeczne życzenia dla Heleny

Składamy serdeczne życzenia dla Heleny i Josypa z okazji ślubu. )))
Życzymy Wam namiętnej i wiecznej miłości, by wasze szczęśliwe rodzinne życie było słodsze od miodu!!!! Niech uśmiech zawsze gości na Waszych ustach, a każda kolejna chwila będzie lepsza od poprzedniej)
Kochamy Was ..)

Zmiana Dialog Kreatywność — na drodze do demokracji i społeczeństwa obywatelskiego

Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży PIASTUN z Opola rozpoczyna realizację projektu pn. „Zmiana Dialog Kreatywność — na drodze do demokracji i społeczeństwa obywatelskiego“ współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP .

Głównym celem tej inicjatywy jest  wspólne wypracowanie standardów współpracy i mechanizmów działania ukraińskich i polskich organizacji pozarządowych — realizujących działania na rzecz młodzieży w dwóch zaprzyjaźnionych regionach : Obwodzie Iwano-Frankiwska na Ukrainie  i Województwie Opolskim w Polsce.

Projekt zakłada  przygotowanie pod kierunkiem ekspertów- 30 liderów młodzieżowych z organizacji pozarządowych obu regionów( 20 z Ukrainy, 10 z Polski)  do samodzielnego tworzenia kreatywnych pomysłów i rozwiązań- istotnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywnych postaw wśród młodzieży- zmierzających do trwałych więzi społeczno-kulturalnych obu społeczeństw i krajów.

Efektem końcowym  będzie wzrost na drodze 4-etapowego kształcenia— merytorycznej wiedzy beneficjantów oraz ich umiejętności pozwalających im na samodzielne wprowadzanie podejmowanych zagadnień w ich środowiskach działania oraz tworzenie wspólnych kreatywnych projektów współpracy z zakresu dialogu międzykulturowego, rozwijania postaw obywatelskich i zasad demokracji wśród młodzieży.

Projekt będzie realizowany w Iwano-Frankiwsku i Opolu w kilku etapach:

Etap I (wrzesień 2015)

Szkolenie   pn. Zmiana zaczyna się od nas samych i stanowi fundament dla rozwoju ludzi, społeczeństw i państw. (3-dniowe  szkolenie w Iwano-Frankiwsku z udziałem 10 liderów z organizacji pozarządowych Województwa Opolskiego i 20 z Obwodu Iwano-Frankiwska)

Etap II ( październik 2015)

Szkolenie pn. : Organizacje Pozarządowe Opolszczyzny– ich dorobek i doświadczenie w pracy na rzecz młodzieży /dialog międzykulturowy, rozwijanie postaw demokratycznych i aktywnej postawy obywatelskiej wśród młodzieży/ (5 dniowy pobyt 20 liderów organizacji pozarządowych Obwodu Iwano-Frankiwska w Opolu, wspólne warsztaty z liderami z Województwa Opolskiego)

Etap III ( listopad 2015)

Szkolenie pn. Poszukiwanie nowatorskich i kreatywnych rozwiązań oraz tworzenie projektów i zarządzanie nimi. ( 4 dni w Iwano-Frankiwsku z udziałem beneficjentów z obu krajów)

Etap IV ( grudzień 2015)

Podsumowanie projektu oraz opracowanie standardów przyszłej współpracy. ( 2 dni w Iwano-Frankiwsku)

 

Uczestnikami projektu mogą być:

— aktywni liderzy organizacji pozarządowych z Ukrainy i Polski  w wieku 18-35 lat, realizujący działania na rzecz młodzieży w swoich regionach i posiadający doświadczenie w tym zakresie

— osoby, które chcą w przyszłości tworzyć i realizować projekty z zakresu dialogu międzykulturowego, rozwijania zasad demokracji i postaw obywatelskich wśród młodzieży w oparciu o współpracę i trwałe wartości w relacjach obu narodów  i krajów

— osoby rozumiejące wspólne europejskie wartości demokratyczne i kulturowe oraz dostrzegające konieczność i nieuchronność zmian mentalnych i społecznych  na drodze do integracji w ramach jednej wspólnoty europejskiej.

 

Rekrutacją uczestników z Obwodu Iwano-Frankiwska zajmuje się Polsko-Ukraińska Młodzieżowa Organizacja „Młody Stanisławów”  Iwano-Frankiwsk  ul. Czornowoła 7, III Piętro pokój 309  , www.mlodystanislawow.com , [email protected]

Irena, tel. (096) 897-66-03; Tania, tel. (066) 388-805-5; Stanisław, tel. (050) 167-07-88

Polska- jej tradycje, kultura i współczesność.

Polska- jej tradycje, kultura i współczesność.

Zapraszamy  dzieci i młodzież o polskich „korzeniach” do udziału w wakacyjnych turnusach edukacyjnych pn. «Polska- jej tradycje, kultura i współczesność»

Turnusy, które  będą realizowane w Województwie Opolskim oraz w Beskidzie Śląskim  będą się odbywały w następujących terminach:

— 02.08 – 11.08.2015  (  wiek  uczestników 13-15 lat)

—  12.08 – 21.08.2015  (wiek uczestników   9-12 lat)

—  22.08 – 31.08.2015   ( wiek uczestników 16-18 lat )

W programie:

— Prezentacje, warsztaty, wycieczki i scenariusze edukacyjne oparte bezpośrednim kontakcie z elementami  polskiej kultury i tradycji  w tym warsztaty z polskich tańców narodowych oraz   przygotowywania polskich potraw

—  Formy wzbogacające słownictwo i doskonalące umiejętność posługiwania się  językiem polskim

—  Edukacja o Polsce współczesnej i jej doświadczeniach  na drodze do demokracji i dialogu   międzykulturowego

— Elementy rekreacji i aktywnego wypoczynku: pobyt w Parku Wodnym , ścieżki ekologiczne i wycieczki do atrakcyjnych miejsc regionu południowo-zachodniej części Polski

— Pomoc psychologa w przypadku indywidualnych potrzeb lub problemów

Pierwszeństwo uczestnictwa w turnusach mają:

— dzieci i młodzież , którzy nie uczestniczyli jeszcze w podobnych projektach w przeszłości

— osoby, które w ciągu roku szkolnego biorą udział w systematycznym nauczaniu języka polskiego

— osoby szczególnie uzdolnione i osiągające sukcesy w nauce języka polskiego oraz przejawiające aktywną postawę społeczną i angażujące się wolontariacko w życie swoich szkół i środowisk

Wszystkich informacji można uzyskać w biurze naszej  Organizacji  przy ulicy  Czornowoła 7, III piętro pokój 309 ( Hotel Stanisławiw) w godzinach: 15.00- 19.00 — przychodząc osobiście lub kontaktując się pod numerem telefonu  0342725818.

Udział w turnusach jest bezpłatny.

Projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP oraz przez Fundację Piastun.

Ocalić od zapomnienia

Wszystkim członków Organizacji Młody Stanisławów zapraszamy na grę historyczno- kulturową pt. „Ocalić od zapomnienia” , która odbędzie się w dniach 23-24 maja 2015
Program:
— spotkanie przy bramie Zamku Potockich ( 23.05. godz. 9.00 )
— wprowadzenie oraz realizacja zadań w grupach pt. „Ciekawostki, których nie znacie”- przygotowanych przez Oleksandra Kwaśnicę
— 12.00 przejazd busem do Jaremczy ( po drodze wizyta na cmentarzu w Czarnym Lesie), przyjazd na obiad
— po obiedzie ciąg dalszy gry . Realizacja tematu: „Dawne wille i sanatoria – historia a współczesność” oraz „Magia Huculszczyzny” prowadzona pod kierownictwem Swietłany Flis
— podsumowanie gry
— wieczorem: wspólne gotowanie i degustacja żurku, projekcja filmów pt. Dawne Karpaty
— nocleg
— śniadanie
— omówienie planu pracy organizacji na najbliższe miesiące, powrót do Iwano-Frankiwska
Dodatkowe informacje:
— zgłoszenia uczestnictwa do 18.05.2015
-osoba odpowiedzialna za rekrutacje: Alina Czirkowa
— wpisowe 120 hr. od uczestnika ( pozostałe koszty pokrywane przez Fundację Piastun)

Święta Trzeciego Maja,Dnia Polonii i Dnia Flagi Polskiej, Majówka Lwowska 2015

Z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja,Dnia Polonii i Dnia Flagi Polskiej wraz z innymi przedstawicielami polskiej społeczności ze Stanisławowa złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Adama Mickiewicza i na starym cmentarzu przy pomniku legionistów.

Po złożeniu kwiatów udaliśmy się na uroczystą mszę świętą sprawowaną w intencji miejscowych Polaków i Polaków na całym świecie. Po zakończeniu liturgii uczniowie Średniej Ogólnokształcącej Szkoły Nr 3 z polskim i rosyjskim językiem nauczania zaprezentowali montaż słowno-muzyczny poświęcony Świętemu Janowi Pawłowi II pt. «Zostaniesz z nami poza czas».

 

W Brzuchowicach (koło Lwowa) odbyła się tradycyjna «Majówka Lwowska 2015». Organizatorami święta było Stowarzyszenie Ruchu «Lwowska Rodzina Rodzin» oraz Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej pod patronatem Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Udział w tegorocznej Majówce wzięło ponad 700 osób w tym też członkowie naszej organizacji.

Konferencja

W styczniu  2015 roku w Stanisławowie w Sali Konferencyjnej hotelu Niwa odbyła się Konferencja sprawozdawczo-wyborcza Organizacji połączona ze spotkaniem Wigilijnym.

Na Konferencji  przegłosowaliśmy o wprowadzenie  niezbędnych wymaganych przez nowe ustawodawstwo o Organizacjach Pozarządowych  Zmian Statutowych. Potem zostały  złożone i zatwierdzone sprawozdania merytoryczne i  finansowe oraz omówiono plany na rok 2015. Do grona Organizacji wstąpiło 15 nowych członków. Wybrany także został nowy Zarząd Organizacji w skład którego weszli – Irena Diubin-Zarecka, Tetiana Grzebieniowska, Alina Czirkowa, Helena Lelakowa, i jako jedyny chłopak Stanisław Biłycz.

Następnie  udaliśmy się na Kolację Wigilijną gdzie atmosfery prawdziwej polskiej Wigilii dodały kolędy śpiewane przez zaprzyjaźniony zespół „Istebna”  z Trójwsi Beskidzkiej. Dzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy sobie nawzajem życzenia, był to naprawdę bardzo miły i wzruszający wieczór. Czuliśmy się nie tylko członkami jednej organizacji a członkami dużej , zintegrowanej, wspólnie działającej rodziny.