Зустріч з Маршалком Опольского воєводства

Вчора молодь з нашої організації разом зі своїми друзями з Опольского воєводства були учасниками зустрічі з Маршалком Опольского воєводства Паном Анджеєм Булою.  Під час зустрічі обговорювались різні цікаві теми. Молоді люди з України більше дізналися про діяльність Ополського Маршалковсього Управління, але також мали можливість представити організацію, похвалитися своїми досягненнями і поділитися планами на майбутнє.

Дякуємо Фонду Пястун за організацію цієї зустрічі та Пані Кароліні Кондрацькій за фото.

 

Spotkanie z Marszałkiem województwa Opolskiego

Wczoraj młodzież z naszej organizacji razem ze swoimi przyjaciółmi z województwa Opolskiego uczestniczyli w spotkaniu z Marszałkiem województwa Opolskiego Panem Andrzejem Bułą. Poruszane były różnorodne ciekawe tematy. Młodzi ludzie z Ukrainy dowiedzieli się więcej o działalności Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego, ale też mieli możliwość przedstawić organizację, pochwalić się jej osiągnięciami i podzielić planami na przyszłość.

Dziękujemy Fundacji Piastun za zorganizowanie spotkania oraz Pani Karolinie Kondrackiej za zdjęcia.

Składamy serdeczne życzenia dla Heleny

Składamy serdeczne życzenia dla Heleny i Josypa z okazji ślubu. )))
Życzymy Wam namiętnej i wiecznej miłości, by wasze szczęśliwe rodzinne życie było słodsze od miodu!!!! Niech uśmiech zawsze gości na Waszych ustach, a każda kolejna chwila będzie lepsza od poprzedniej)
Kochamy Was ..)

Вітаємо нашу Оленочку

Вітаємо наших Олену і Йосипа з весіллям.)))))))))))))
бажаємо їм палкого та вічного кохання ,щасливого сімейного життя і щоб воно було солодше за мед.!!!! Хай усмішка не зникає з ваших уст і хай кожна мить у вашому житті буде ліпша за попередню)
любимо вас ..)

Zmiana Dialog Kreatywność — na drodze do demokracji i społeczeństwa obywatelskiego

Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży PIASTUN z Opola rozpoczyna realizację projektu pn. „Zmiana Dialog Kreatywność — na drodze do demokracji i społeczeństwa obywatelskiego“ współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP .

Głównym celem tej inicjatywy jest  wspólne wypracowanie standardów współpracy i mechanizmów działania ukraińskich i polskich organizacji pozarządowych — realizujących działania na rzecz młodzieży w dwóch zaprzyjaźnionych regionach : Obwodzie Iwano-Frankiwska na Ukrainie  i Województwie Opolskim w Polsce.

Projekt zakłada  przygotowanie pod kierunkiem ekspertów- 30 liderów młodzieżowych z organizacji pozarządowych obu regionów( 20 z Ukrainy, 10 z Polski)  do samodzielnego tworzenia kreatywnych pomysłów i rozwiązań- istotnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywnych postaw wśród młodzieży- zmierzających do trwałych więzi społeczno-kulturalnych obu społeczeństw i krajów.

Efektem końcowym  będzie wzrost na drodze 4-etapowego kształcenia— merytorycznej wiedzy beneficjantów oraz ich umiejętności pozwalających im na samodzielne wprowadzanie podejmowanych zagadnień w ich środowiskach działania oraz tworzenie wspólnych kreatywnych projektów współpracy z zakresu dialogu międzykulturowego, rozwijania postaw obywatelskich i zasad demokracji wśród młodzieży.

Projekt będzie realizowany w Iwano-Frankiwsku i Opolu w kilku etapach:

Etap I (wrzesień 2015)

Szkolenie   pn. Zmiana zaczyna się od nas samych i stanowi fundament dla rozwoju ludzi, społeczeństw i państw. (3-dniowe  szkolenie w Iwano-Frankiwsku z udziałem 10 liderów z organizacji pozarządowych Województwa Opolskiego i 20 z Obwodu Iwano-Frankiwska)

Etap II ( październik 2015)

Szkolenie pn. : Organizacje Pozarządowe Opolszczyzny– ich dorobek i doświadczenie w pracy na rzecz młodzieży /dialog międzykulturowy, rozwijanie postaw demokratycznych i aktywnej postawy obywatelskiej wśród młodzieży/ (5 dniowy pobyt 20 liderów organizacji pozarządowych Obwodu Iwano-Frankiwska w Opolu, wspólne warsztaty z liderami z Województwa Opolskiego)

Etap III ( listopad 2015)

Szkolenie pn. Poszukiwanie nowatorskich i kreatywnych rozwiązań oraz tworzenie projektów i zarządzanie nimi. ( 4 dni w Iwano-Frankiwsku z udziałem beneficjentów z obu krajów)

Etap IV ( grudzień 2015)

Podsumowanie projektu oraz opracowanie standardów przyszłej współpracy. ( 2 dni w Iwano-Frankiwsku)

 

Uczestnikami projektu mogą być:

— aktywni liderzy organizacji pozarządowych z Ukrainy i Polski  w wieku 18-35 lat, realizujący działania na rzecz młodzieży w swoich regionach i posiadający doświadczenie w tym zakresie

— osoby, które chcą w przyszłości tworzyć i realizować projekty z zakresu dialogu międzykulturowego, rozwijania zasad demokracji i postaw obywatelskich wśród młodzieży w oparciu o współpracę i trwałe wartości w relacjach obu narodów  i krajów

— osoby rozumiejące wspólne europejskie wartości demokratyczne i kulturowe oraz dostrzegające konieczność i nieuchronność zmian mentalnych i społecznych  na drodze do integracji w ramach jednej wspólnoty europejskiej.

 

Rekrutacją uczestników z Obwodu Iwano-Frankiwska zajmuje się Polsko-Ukraińska Młodzieżowa Organizacja „Młody Stanisławów”  Iwano-Frankiwsk  ul. Czornowoła 7, III Piętro pokój 309  , www.mlodystanislawow.com , [email protected]

Irena, tel. (096) 897-66-03; Tania, tel. (066) 388-805-5; Stanisław, tel. (050) 167-07-88

Зміна, Діалог, Креативність на шляху до демократії і громадянського суспільства

Фонд для дітей та молоді Пястун з Ополя реалізує проект під назвою «Зміна, Діалог, Креативність на шляху до демократії і громадянського суспільства» спів фінансований Міністерством Закордонних Справ Республіки Польщі.

Головною метою цієї ініціативи є спільна розробка стандартів співпраці і механізмів діяльності українських і польських громадських організацій, котрі працюють на благо молоді в двох дружніх регіонах – Івано-Франківській області на Україні та Опольскому воєводстві в Польщі.

Проект передбачає підготовку під керівництвом експертів 30 молодіжних лідерів  громадських організацій обох регіонів (20 з України, 10 з Польщі) щоб вони могли самостійно створювати креативні ідеї та рішення важливі для розвитку громадянського суспільства і активної позиції серед молоді, спрямовані на тривалі суспільно-культурні зв’язки обох суспільств і країн.

Проект буде проходити в чотирьох етапах і його кінцевим результатом буде поглиблення  мериторичних знань та навичок  бенефіціарів  котрі дозволять їм самостійно впроваджувати заплановані діяльності та реалізовувати спільні креативні проекти співпраці в галузі міжкультурного діалогу, розвитку громадянськості та демократії серед молодих людей.

Проект буде реалізований в Івано-Франківську та Ополі в кілька етапів:

I етап (вересень 2015)

Навчальний курс під назвою Зміна починається з нас самих і є фундаментом для  розвитку людей, суспільств і держави. ( 3-денний тренінг  буде проходити в Івано-Франківську , також в ньому прийматимуть участь 10 лідерів з громадських організацій з Опольского воєводства і 20 з Івано-Франківської Області)

II етап (жовтень 2015)

Навчальний курс під назвою Громадські Організації Опольського регіону – їх напрацювання та досвід в праці з молоддю/міжкультурний діалог,  розвиток  громадянськості та демократії серед молодих людей.(5-денне перебування 20 лідерів Громадських Організацій Івано-Франківської Області в Ополі, спільні тренінги з лідерами з Опольського воєводства)

III етап (листопад 2105)

Навчальний курс під назвою Пошук новаторських та креативних рішень а також опрацювання проектів і управління ними. (4 дні в Івано-Франківську за участі бенефіціарів з обох держав)

IV етап (грудень 2015)

Підсумок проекту та розробка стандартів майбутньої співпраці (2 дні в Івано-Франківську)

Учасниками проекту можуть бути:

 • Активні лідери громадських організацій з України та Польщі, котрі в своїх регіонах працюють на благо молоді та мають досвід в такій діяльності. Вік учасників 18-35 років.
 • Люди, які в майбутньому хочуть розробляти і реалізовувати проекти у галузі міжкультурного діалогу, розвитку демократії та громадянськості серед молоді опираючись на співпрацю та тривалі взаємовідносини обох народів і країн
 • Люди, які розуміють загальні європейські демократичні і культурні цінності та усвідомлюють необхідність та неминучість суспільних та ментальних змін на шляху до інтеграції в межах єдиної європейської спільноти

Набором учасників з Івано-Франківської області займається Польсько-Українська Молодіжна Організація «Млоди Станіславув» Івано-Франківськ, вул.. Чорновола 7, офіс 309 (3 поверх) www.mlodystanislawow.com  , [email protected]

Ірина, tel. (096) 897-66-03; Тетяна, tel. (066) 388-805-5;

Станіслав, tel. (050) 167-07-88

Польща – її традиції, культура та сучасність

Польща – її традиції, культура та сучасність

Запрошуємо  дітей та молодь з польським «корінням» взяти участь у літніх освітніх турах під назвою «Польща – її традиції, культура та сучасність».

Тури будуть проходити в Опольському воєводстві та Бескиді Сілезькому в такий період:

 • 08 – 11.08.2015 (вік учасників 13-15 років);
 • 12– 21.08.2015 (вік учасників 9-12 років) ;
 • 22 – 31.08.2015 (вік учасників 16-18 років).

У програму входить:

 • презентації, семінари, екскурсії, освітні курси, базовані на безпосередньому контакті з польською культурою та традиціями, також майстер-класи з польських народних танців та приготування народних страв;
 • курс польської мови для збагачення словникового запасу та вдосконалення розмовної мови;
 • освіта в сучасній Польщі, її досвід на шляху до демократії та міжкультурного діалогу;
 • відпочинок та дозвілля (аквапарк, екологічна стежка, різноманітні екскурсії цікавими місцями південно-західної Польщі);
 • за індивідуальною потребою допомога психолога.

 

 

Перевага надається:

 • дітям та молоді, котрі ще не брали участь у такого типу проектах;
 • особам, котрі протягом навчального року систематично вивчали польську мову;
 • обдарованим особам і тим, котрі досягли значних успіхів у вивченні польської мови та проявляють активну соціальну позицію і беруть участь у волонтерській  діяльності у своїх навчальних закладах.

Повну  інформацію можна отримати, завітавши з 15.00 до19.00 в офіс організації «Млоди Станіславув», який знаходиться на вул. Чорновола 7, 3 поверх, офіс 309 (готель «Станіславів») або ж подзвонивши за номером 0342725818.

УЧАСТЬ У ТУРАХ БЕЗКОШТОВНА.

Проект фінансується Міністерством Національної Освіти Польщі та Фондом Пястун.

Polska- jej tradycje, kultura i współczesność.

Polska- jej tradycje, kultura i współczesność.

Zapraszamy  dzieci i młodzież o polskich „korzeniach” do udziału w wakacyjnych turnusach edukacyjnych pn. «Polska- jej tradycje, kultura i współczesność»

Turnusy, które  będą realizowane w Województwie Opolskim oraz w Beskidzie Śląskim  będą się odbywały w następujących terminach:

— 02.08 – 11.08.2015  (  wiek  uczestników 13-15 lat)

—  12.08 – 21.08.2015  (wiek uczestników   9-12 lat)

—  22.08 – 31.08.2015   ( wiek uczestników 16-18 lat )

W programie:

— Prezentacje, warsztaty, wycieczki i scenariusze edukacyjne oparte bezpośrednim kontakcie z elementami  polskiej kultury i tradycji  w tym warsztaty z polskich tańców narodowych oraz   przygotowywania polskich potraw

—  Formy wzbogacające słownictwo i doskonalące umiejętność posługiwania się  językiem polskim

—  Edukacja o Polsce współczesnej i jej doświadczeniach  na drodze do demokracji i dialogu   międzykulturowego

— Elementy rekreacji i aktywnego wypoczynku: pobyt w Parku Wodnym , ścieżki ekologiczne i wycieczki do atrakcyjnych miejsc regionu południowo-zachodniej części Polski

— Pomoc psychologa w przypadku indywidualnych potrzeb lub problemów

Pierwszeństwo uczestnictwa w turnusach mają:

— dzieci i młodzież , którzy nie uczestniczyli jeszcze w podobnych projektach w przeszłości

— osoby, które w ciągu roku szkolnego biorą udział w systematycznym nauczaniu języka polskiego

— osoby szczególnie uzdolnione i osiągające sukcesy w nauce języka polskiego oraz przejawiające aktywną postawę społeczną i angażujące się wolontariacko w życie swoich szkół i środowisk

Wszystkich informacji można uzyskać w biurze naszej  Organizacji  przy ulicy  Czornowoła 7, III piętro pokój 309 ( Hotel Stanisławiw) w godzinach: 15.00- 19.00 — przychodząc osobiście lub kontaktując się pod numerem telefonu  0342725818.

Udział w turnusach jest bezpłatny.

Projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP oraz przez Fundację Piastun.

Врятувати від забуття

 

Всіх членів Організації Млоди Станіславув запрошуємо на історично-культурний квест під назвою  «Врятувати від забуття», який відбудеться 23-24 травня  2015 року

Програма квесту:

 • Зустріч при Брамі Потоцьких ( 23.05. о 9 00 )
 • Введення, реалізація завдань – «Цікавинки про які ви незнаєте» підготував Олександр Квасниця
 • 12 00 їдемо автобусом до Яремчі ( по дорозі зупинимось в Чорному Лісі)
 • Обід в Яремчі
 • Після обіду продовження квесту – «Давні віли та санаторії –історія і сучасність» та «Магія Гуцульщини» підготувала Світлана Фліс
 • Підсумок гри
 • Вечором спільне приготування та дегустація журку, показ фільму «Давні Карпати»
 • Нічліг
 • Сніданок
 • Обговорення плану праці організації на найближчі місяці
 • Повернення до Івано-Франківська

Додаткова інформація-

 • Заявки на участь приймаються до 05.2015
 • Людина відповідальна за набір учасників Аліна Чіркова
 • Кошт зі сторони учасників 120 гр (решту коштів покриває фонд Пястун )

Ocalić od zapomnienia

Wszystkim członków Organizacji Młody Stanisławów zapraszamy na grę historyczno- kulturową pt. „Ocalić od zapomnienia” , która odbędzie się w dniach 23-24 maja 2015
Program:
— spotkanie przy bramie Zamku Potockich ( 23.05. godz. 9.00 )
— wprowadzenie oraz realizacja zadań w grupach pt. „Ciekawostki, których nie znacie”- przygotowanych przez Oleksandra Kwaśnicę
— 12.00 przejazd busem do Jaremczy ( po drodze wizyta na cmentarzu w Czarnym Lesie), przyjazd na obiad
— po obiedzie ciąg dalszy gry . Realizacja tematu: „Dawne wille i sanatoria – historia a współczesność” oraz „Magia Huculszczyzny” prowadzona pod kierownictwem Swietłany Flis
— podsumowanie gry
— wieczorem: wspólne gotowanie i degustacja żurku, projekcja filmów pt. Dawne Karpaty
— nocleg
— śniadanie
— omówienie planu pracy organizacji na najbliższe miesiące, powrót do Iwano-Frankiwska
Dodatkowe informacje:
— zgłoszenia uczestnictwa do 18.05.2015
-osoba odpowiedzialna za rekrutacje: Alina Czirkowa
— wpisowe 120 hr. od uczestnika ( pozostałe koszty pokrywane przez Fundację Piastun)