JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ

Żeby zostać członkiem Organizacji przede wszystkim trzeba rozumieć i doceniać wkład wnoszony przez Polskę w proces integracji Ukrainy z Europą Zachodnią oraz  przestrzegać  wymagań Statutu Organizacji.

Następnie osoba składa pisemny wniosek do kierowniczych kolegialnych organów (Zarządu) Organizacji. Decyzję o przyjęciu członka podejmuje zarząd większością głosów. Aby uzyskać status członka, osoba musi również uzyskać rekomendację członka będącego już w organizacji

Członkowie Organizacji są zobowiązani:

— przestrzegać  wymagań Statutu Organizacji;

— aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach Organizacji;

— sprzyjać rozprzestrzenieniu się idei i wartości Organizacji;

— wykonywać decyzje kierowniczych organów Organizacji;

— wykonywać wzięte na siebie przed Organizacją obowiązki i zlecenia;

— aktywnie uczestniczyć w realizacji zadań statutowych;

— dbać o wzmocnienie autorytetu Organizacji w środowisku;

— przestrzegać zasad moralności i etyki

Добавить комментарий