Wydarzenia

W dniu 21 października 2012 roku udało się zrealizować marzenie wielu młodych ludzi z Obwodu Iwano-Frankivska i powołać do życia Polsko-Ukraińską Młodzieżową Organizację „Młody Stanisławów”

Idea tej organizacji dojrzewała przez kilka lat podczas realizowanych przez Fundację na rzecz dzieci i młodzieży „PIASTUN” z Opola tzw. Szkołach Liderów, w których corocznie brało udział kilkuset młodych ludzi o polskich korzeniach z Obwodu Ivano-Frankivska oraz młodych mieszkańców Województwa Opolskiego, których przodkowie byli przesiedleńcami z dawnego Stanisławowa i okolic.

Ścisła 15- osobowa kadra założycieli tej organizacji została wykształcona i przygotowana przez Fundację w wyniku realizacji projektu pn. „Nowa organizacja, nowe możliwości, nowe wyzwania” sfinansowanego z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Wsparcie Polonii i Polaków za granicą w roku 2012”

„Młody Stanisławów”- to inicjatywa młodego pokolenia osób o polskich „korzeniach” zamieszkujących obwód dawnego Stanisławowa. Pokolenie to w oparciu o mobilizację społeczną zamieszkujących obecnie ten region osób o pochodzeniu polskim chce wnieść swój wkład w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego i aktywnie włączyć się w życie społeczne, kulturalne i ekonomiczne Ukrainy, nie tracąc przy tym poczucia własnej odrębności związanej z kulturą przodków.

Dzięki otwartej formule organizacji, w szeregach „Młodego Stanisławowa” znajdują się nie tylko osoby o polskim pochodzeniu lecz również inni obywatele Ukrainy, którzy polskie doświadczenia w zakresie przemian demokratycznych, społecznych i gospodarczych chcą wykorzystać dla dobra swojego kraju oraz rozumieją i doceniają wkład wnoszony przez Polską w proces integracji Ukrainy z Europą Zachodnią.

Dzięki opracowanej i opisanej w statucie koncepcji programowo- organizacyjnej, członkami „Młodego Stanisławowa” mogą być także ludzie starsi, obywatele innych Państw oraz wszyscy ci, którym są bliskie cele i zadania Organizacji.

Organizacja została oficjalnie zarejestrowana pod numerem 38331512 uzyskując osobowość prawną w dniu 29.10.2012