Konferencja

W styczniu  2015 roku w Stanisławowie w Sali Konferencyjnej hotelu Niwa odbyła się Konferencja sprawozdawczo-wyborcza Organizacji połączona ze spotkaniem Wigilijnym.

Na Konferencji  przegłosowaliśmy o wprowadzenie  niezbędnych wymaganych przez nowe ustawodawstwo o Organizacjach Pozarządowych  Zmian Statutowych. Potem zostały  złożone i zatwierdzone sprawozdania merytoryczne i  finansowe oraz omówiono plany na rok 2015. Do grona Organizacji wstąpiło 15 nowych członków. Wybrany także został nowy Zarząd Organizacji w skład którego weszli – Irena Diubin-Zarecka, Tetiana Grzebieniowska, Alina Czirkowa, Helena Lelakowa, i jako jedyny chłopak Stanisław Biłycz.

Następnie  udaliśmy się na Kolację Wigilijną gdzie atmosfery prawdziwej polskiej Wigilii dodały kolędy śpiewane przez zaprzyjaźniony zespół „Istebna”  z Trójwsi Beskidzkiej. Dzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy sobie nawzajem życzenia, był to naprawdę bardzo miły i wzruszający wieczór. Czuliśmy się nie tylko członkami jednej organizacji a członkami dużej , zintegrowanej, wspólnie działającej rodziny.