Polska- jej tradycje, kultura i współczesność.

Polska- jej tradycje, kultura i współczesność.

Zapraszamy  dzieci i młodzież o polskich „korzeniach” do udziału w wakacyjnych turnusach edukacyjnych pn. «Polska- jej tradycje, kultura i współczesność»

Turnusy, które  będą realizowane w Województwie Opolskim oraz w Beskidzie Śląskim  będą się odbywały w następujących terminach:

— 02.08 – 11.08.2015  (  wiek  uczestników 13-15 lat)

—  12.08 – 21.08.2015  (wiek uczestników   9-12 lat)

—  22.08 – 31.08.2015   ( wiek uczestników 16-18 lat )

W programie:

— Prezentacje, warsztaty, wycieczki i scenariusze edukacyjne oparte bezpośrednim kontakcie z elementami  polskiej kultury i tradycji  w tym warsztaty z polskich tańców narodowych oraz   przygotowywania polskich potraw

—  Formy wzbogacające słownictwo i doskonalące umiejętność posługiwania się  językiem polskim

—  Edukacja o Polsce współczesnej i jej doświadczeniach  na drodze do demokracji i dialogu   międzykulturowego

— Elementy rekreacji i aktywnego wypoczynku: pobyt w Parku Wodnym , ścieżki ekologiczne i wycieczki do atrakcyjnych miejsc regionu południowo-zachodniej części Polski

— Pomoc psychologa w przypadku indywidualnych potrzeb lub problemów

Pierwszeństwo uczestnictwa w turnusach mają:

— dzieci i młodzież , którzy nie uczestniczyli jeszcze w podobnych projektach w przeszłości

— osoby, które w ciągu roku szkolnego biorą udział w systematycznym nauczaniu języka polskiego

— osoby szczególnie uzdolnione i osiągające sukcesy w nauce języka polskiego oraz przejawiające aktywną postawę społeczną i angażujące się wolontariacko w życie swoich szkół i środowisk

Wszystkich informacji można uzyskać w biurze naszej  Organizacji  przy ulicy  Czornowoła 7, III piętro pokój 309 ( Hotel Stanisławiw) w godzinach: 15.00- 19.00 — przychodząc osobiście lub kontaktując się pod numerem telefonu  0342725818.

Udział w turnusach jest bezpłatny.

Projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP oraz przez Fundację Piastun.