Як приєднатись до нас?

Щоб стати членом Організації передусім потрібно розуміти і цінувати внесок Польщі в процес інтеграції України з Західною Європою та чітко і повно дотримуватись вимог Статуту Організації.

З метою набуття членства в Організації особа подає письмову заяву в керівні колегіальні органи (Правління) Організації. Рішення про набуття особою статусу члена приймає Правління Організації більшістю голосів. Для набуття статусу членства, особа повинна також отримати рекомендацію на прийняття до Організації від одного чи більше членів Організації.

Члени Організації зобов’язані:

— чітко та повно дотримуватись вимог Статуту Організації;

— брати активну участь в заходах Організації;

— сприяти поширенню ідей та цінностей Організації;

— виконувати рішення керівних органів Організації;

— виконувати взяті на себе перед Організацією обов’язки і доручення;

— брати активну участь у здійсненні статутних завдань Організації;

— дбати про зміцнення авторитету Організації в середовищі;

— дотримуватись норм моралі та етики;

Добавить комментарий